den 20 juli 2018
 Språk/languagePolski 

 

 Föreläsningar

Jag heter Lotta Svensson namnet till trots same. Vi har drivit vårt företag 20 år och renskötseln har funnits i familjen längre, men i kombination med samisk kulturturism tjugo år. Genom att ta tillvara äldres uppgifter, forskning av olika slag och egna erfarenheter kan vi erbjuda föreläsningar. Livsfilosofin varierar bland samer och jag bjuder på min. Beroende på avsatt tid som finns så fördjupar jag mig inom områden som:

Shamanismen, Myter, Örter & Läkeväxter Hur delas den in och hur praktiserar vi den idag? Vad kan du hitta i naturen som ger dig kraft och styrka? Hur kan naturen användas som inspiration till din själsliga resa? 

Företagande i Glesbygd: 20-årig erfarenhet av att driva upplevelseturism och renskötsel sida vid sida. Fördelar och nackdelar med en intregrerad verksamhet. Vad kan vi som samer göra för att utvecklas, sprida kunskap och skapa sysselsättning, både för de egna leden men också för att möta det enorma intresse som finns utifrån? Hur kan vi uppnå detta utan att på något sätt behöva ge avkall på vår egen integritet?
Kontakta mig på lotta@arctic-circle.se så får vi resonera oss fram till om jag kan leverera det ni efterfrågar. Annars har jag säkert tips om hur ni ska gå vidare.

Copyright 2018 Båtsuoj Samecenter